Romania Studio Moderna legal info

STUDIO MODERNA S.A. o societate pe actiuni, administrată în sistem unitar, cu sediul în Bd.-ul Splaiul Independeței nr. 319L, Clădirea Paris, corp A1, parter, Sector 6, București. cu Codul Unic de Idetificare Fiscala RO15065733, Tel: +4 021-455 0055; Fax: +4 021-455 0092

NR. INREGISTRARE: J40/12581/2002
COD FISCAL: RO15065733
Capital Social: 90.000 RON
Titular de licenta audiovizuala: STUDIO MODERNA S.A. (www.studio-moderna.com, www.top-shop.ro)

Studio Moderna S.A. este detinuta 90% de Studio Moderna Holdings Investments B.V.

Consiliul de Administratie:
Dl. Marcel Flaugnatti– Presedinte;
Dna. Mateja Lustek – Membru;
Dl. Gašper Časar - Membru;
Reprezentant legal: Marcel Flaugnatti – Director General

Responsabilitatea continutului editorial al serviciilor media audiovizuale furnizate de STUDIO MODERNA S.A. este asigurata de Directorul General al societatii.
Adresa de posta electronica la care STUDIO MODERN S.A. poate fi contactata rapid, direct si efectiv este: info@top-shop.ro

titular al licentei audiovizuale pentru serviciul de programe cu denumirea “TOP SHOP”

organismul de reglementare competent:
Consiliul National al Audiovizualului (C.N.A.)
Adresa: Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucuresti
Tel.: +40(0)21 305 53 50; Fax: +40 (0) 21 305 53 54/56; site web: www.cna.ro

COD DE CONDUITĂ ÎN AFACERI